+370 614 54463
info@bakompanija.lt

Bylos nutraukimas ir pabaiga


FIZINIO ASMENS BANKROTO BYLOS NUTRAUKIMAS
1. Teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

 • per 4 mėnesius nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos teismui nepateikiamas tvirtinti planas;
 • teismas plano nepatvirtina;
 • paaiškėja, kad fizinis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis ar kita ir dėl to plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos;
 • paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus per paskutinius 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo ar negalėjo atkurti mokumo iškėlus bankroto bylą dėl kreditorių teises pažeidžiančių sandorių sudarymo ar žalingų įpročių;
 • paaiškėja, kad fizinis asmuo buvo teistas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai ir teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus;
 • fizinis asmuo nuslepia nuo bankroto administratoriaus bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį per mėnesį, ir tai gali pakenkti kreditorių interesams ar turėti įtakos fizinio asmens mokumui atkurti;
 • iškeliama neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla;
 • fizinis asmuo miršta;
 • paaiškėja, kad plane numatytos priemonės neįgyvendinamos ir dėl to kreditoriai 2/3 visų kreditorių finansinių reikalavimų balsų suma kreipiasi į teismą dėl bankroto bylos nutraukimo.
 • gavus plano įgyvendinimo aktą paaiškėja, kad planas neįvykdytas arba įvykdytas netinkamai.

2. Aukščiau nurodytais pagrindais nutraukus bankroto bylą, visi mokesčiai palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą išsiteisėjimo dienos.
3. Nuo bankroto bylos nutraukimo aukščiau nurodytais pagrindais fizinis asmuo 10 metų neturės teisės inicijuoti sau kitą bankroto bylą, išskyrus jeigu bankroto byla nutraukta dėl to, kad:

 • nustatytais terminais planas nepateikiamas teismui tvirtinti;
 • teismas plano nepatvirtina;
 • iškeliama neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla.

4. Nutraukus bankroto bylą likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai nenurašomi.

FIZINIO ASMENS BANKROTO PROCESO PABAIGA
1. Kai atlikti paskutinis plane numatytas mokėjimas, administratorius nė vėliau kaip per 10 darbo dienų privalo parengti plano įgyvendinimo aktą.
2. Plano įgyvendinimo aktą pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas.
3. Pasirašytą plano įgyvendinimo aktą administratorius per 5 darbo dienas pateikia teismui.
4. Teismas, gavęs plano įgyvendinimo aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą (jei planas įvykdytas tinkamai).
5. Teismas priima sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

 • gavęs dokumentus, patvirtinančius, kad anksčiau termino patenkinti visų kreditorių reikalavimai;
 • gavęs dokumentus, patvirtinančius, kad fizinis asmuo gali ir ateityje galės įvykdyti skolinius įsipareigojimus kreditoriams;
 • gavęs dokumentus patvirtinančius, kad visi kreditoriai atsisakė savo reikalavimų.

6. Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai baigus fizinio asmens bankroto bylą nurašomi, išskyrus:

 • reikalavimai dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties;
 • piniginės lėšos vaikui (įvaikiui) išlaikyti;
 • baudos, paskirtos už administracinės teisės pažeidimus arba nusikalstamas veikas.

7. Baigus fizinio asmens bankroto procesą, visi mokesčiai, palūkanos ir netesybos skaičiuojamos nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
8. Administratorius per 10 dienų nuo teismo sprendimo baigti ar nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, grąžina fiziniam asmeniui su bankroto procesu susijusius dokumentus ir perveda depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas.

 

DUOMENŲ APIE FIZINIO ASMENS BANKROTĄ SKELBIMAS
1. Informacija apie fiziniam asmeniui iškeltą, nutrauktą ar baigtą bankroto bylą 10 metų skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento internetinėje svetainėje
2. Administratoriaus ataskaitos apie fizinio asmens bankroto bylą teikiamo Įmonių bankroto valdymo departamentui, kuris šią informaciją perduoda Lietuvos statistikos departamentui.

Visos teisės saugomos © 2013 bakompanija.lt