+370 614 54463
info@bakompanija.lt

Plano vykdymo laikotarpis


FIZINIO ASMENS TURTO PARDAVIMAS
1. Parduodamas turtas, turto pardavimo kaina, pardavimo eiliškumas ir terminai turi būti nurodyti plane.
2. Pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas.
3. Turtą parduoda administratorius.
4. Turto pardavimas vykdomas įsiteisėjus nutarčiai patvirtinti planą.
5. Turto parduodant mažesne, nei plane numatyta kaina, būtinas rašytinis fizinio asmens sutikimas.
6. Nekilnojamas turtas parduodamas varžytynėse.
7. Varžytynėse neparduoto turto kainą, suderinus su fiziniu asmeniu, nustato kreditorių susirinkimas.
8. Apie įkeisto turto pardavimą būtina pranešti įkaito turėtojui ir (ar) hipotekos kreditoriui.
9. Įkaito turėtojas ir (ar) hipotekos kreditorius turi teisę perimti varžytynėse neparduotą įkeistą turtą.
10. Neparduotas turtas kreditorių susirinkimo sprendimo pagrindu gali būti perduotas kreditoriui (kreditoriams).
11. Turto perdavimo – priėmimo aktą tvirtina administratorius.

 

KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMAS
1. Įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą arba jį perdavus kreditoriui.
2. Kreditorių reikalavimai tenkinami dviem etapais (išskyrus įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus:

  • pirmuoju etapu tenkinami reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų;
  • antruoju etapu tenkinamos palūkanos ir netesybos.

3. Pirmąja eile tenkinami:

  • darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais (įskaitant gyventojų pajamų mokestį, VSD ir PSD įmokas);
  • reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, mirties, susirgimo profesine liga ar mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe;
  • piniginės lėšos vaikui (įvaikiui) išlaikyti;

4. Antrąja eile tenkinami kreditorių reikalavimai, atsiradę dėl fiziniam asmeniui paskolintų piniginių lėšų bankroto procedūroms atlikti.
5. Trečiąja eile tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai.
6. Jeigu neužtenka lėšų visiems vieno etapo vienos eilės kreditorių reikalavimams visiškai patenkinti, šie reikalavimai tenkinami proporcingai pagal kiekvienam kreditoriui priklausančią sumą.
7. Kreditorių reikalavimai, susiję su darbo santykiais, reikalavimai atlyginti žalą gali būti tenkinami iš Garantinio fondo.

 

FIZINIO ASMENS TURTO PARDAVIMO YPATUMAI
1. Kai kartu su fiziniu asmeniu gyvena jo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) ir (ar) jo globojami (rūpinami) asmenys, teismo sprendimu gali būti parduodamas ne anksčiau negu po 6 mėnesių nuo plano (jo pakeitimo) patvirtinimo dienos:

  • plane turi būti numatyta šio turto pardavimo tvarka ir terminai;
  • kartu su prašymu patvirtinti planą teismo prašoma priimti sprendimą dėl šio turto pardavimo;
  • per šešis mėnesius nuo plano patvirtinimo fizinis asmuo turto susirasti pirkti ar išsinuomoti kitą būstą.

2. Akcijos, vertybiniai popieriai, taurieji metalai, brangakmeniai, istorinės, mokslinės ar meninės vertės turintis turtas, įrenginiai su radioaktyviomis medžiagomis parduodamas teisės aktais nustatyta tvarka.

Visos teisės saugomos © 2013 bakompanija.lt